Page 6 - eBook Smart City
P. 6

eBook Smart City | Conferin?a

  Constantin MITACHE, consilier al Primarului General al Ca-

  pitalei & Director general Asociatia Municipiilor din România

  Bucurestiul ar trebui sa fie ceea ce îsi do- rului pentru parcarea masinilor. Bucurestiul este evaluat ca având un

  reste Uniunea Europeana si întreaga lume, buget foarte mare, dar contrazic aceasta teorie. Bucurestiul are un

  un antemergator în materie de implemen- buget pâna la 1 miliard euro, din care are de platit diverse utilitati.

  tare smart. Smart a devenit echivalentul a Evaluarea spune, în schimb, ca implementarea unor sisteme smart ar

  ceea ce ne dorim pentru creativitate, ino- putea eficientiza multe aspecte. În acest context, al cui trebuie sa fie

  vatie. Municipalitatile si orasele în general rolul pentru completarea posibilitatilor de dezvoltare din perspectiva

  se confrunta cu decizii la nivelul autoritatii administrative catre ce sa financiara? Acest rol revine zonei de business, care trebuie sa devina

  se îndrepte. Potrivit unei evaluari a Uniunii Euroene, peste 70% partener într-un astfel de proiect atât de important, pentru care

  dintre cetatenii Europei traiesc în municipii, orase sau în periferiile trebuie create conditiile necesare. Aceasta este o prioritate a primaru-

  acestora. Nu mai exista în acest moment limite în privinta dezvolta- lui general, a consiliului general al municipiului Bucuresti, a echipei

  rii oraselor. Avem o întretaiere între Bucuresti si celelalte autoritati de la nivelul sectoarelor pentru identificarea solutiilor care sa duca la

  administrativ teritoriale, care nu mai tine nici de dorinta noastra de transformarea Bucurestiului pe termen scurt, mediu si lung, într-un

  a reglementa o bariera administrativa, pentru ca întotdeauna zona oras prietenos. Primarul general al Bucurestiului are o abordare pre-

  de business este cea care da tonul si autoritatii locale. Primarul  dispusa spre implementarea parteneriatelor public-private. Avem

  general al Bucurestiului este foarte atent la acest concept asupra  lacune legislative în prezent, respectiv o lege care sa stipuleze modali-

  caruia ne-am aplecat cu foarte mare atentie, inclusiv din pozitia de tatile prin care se poate accelera implementarea tipului de parteneriat

  Director General al Asociatiei Municipiilor din România pe care o public-privat. Pentru municipalitate este importanta dezvoltarea zo-

  detin, asociatie la care membre sunt toate cele 109 municipii ale nei de business întrucât veniturile pe care le realizeaza municipalita-

6 României. În aceste municipii traiesc 10,5 milioane de locuitori,   tea sunt peste 90% din impozitul pe venit. Astfel, cu cât municipali-
  respectiv peste jumatate din locuitorii României. Cum facem sa    tatea va fi mai atenta si va crea conditii pentru dezvoltare, cu atât

  îmbinam necesitatile de implementare a tehnologiilor smart cu ceea numarul angajatilor si al celor care platesc impozite va creste si im-

  ce trebuie sa devina prioritar si care este în pre-

  zent o politica prioritara la nivelul Europei?

  Cum facem sa asezam cetateanul în centrul

  deciziei noastre privind implementarea tehno-

  logiilor smart? Cea mai buna solutie este aceea

  a parteneriatelor. Fara un suport public vom

  constata ca avem la nivelul Bucurestiului, asa

  cum este si la nivelul întregii Europe, o polari-

  zare inclusiv în ceea ce priveste ritmul de dez-

  voltare al unei municipalitati. La nivelul Bucu-

  restiului, avem tehnologii inovative, creative si

  sisteme inteligente, dar în acelasi timp avem

  sosele si strazi fara alimentare cu apa sau canali-

  zare. Este un moment proprice pentru implementarea tipului acesta plicit vor creste veniturile municipalitatii. La nivelul municipalitatii si

  de tehnologii? Categoric da. Ani de zile managementul traficului la al primarului general exista aceasta disponibilitate crescuta de coope-

  nivelul capitalei nu a fost tocmai eficient. În timp ce municipalitati- rare si de aceea ne-am alaturat ca Partener în conferinta Smart City

  le din alte state europene au programe de predare a zonelor pieto- din 3 octombrie. Militam ca împreuna sa ducem Bucurestiul catre o

  nale catre cetateni, la noi înca se duc lupte pentru folosirea trotua- directie pe care ne-o dorim cu totii, catre un oras smart!

  Cristian COLTEANU, Presedinte & CEO

  GE România, Bulgaria, Republica Moldova

  Compania General Electric este prezenta în România de peste 30    an. În plus, 56% din productia de energie
  de ani, debutând cu centrala nucleara de la Cernavoda. În prezent,  electrica în Europa Centrala si de Est este
  GE are trei fabrici de productie în România - aviatie; echipamente  pe baza de carbune, iar 76% din instalatii-
  petrol si gaze; componente generatoare, cu peste 1000 de angajati si le existente au o vechime de peste 30 de
  o contributie anuala la exporturile României de peste 100 de mili-  ani. De aceea, la nivel european avem
  oane euro. La fiecare 2 secunde decoleaza, în lume, câte un avion   provocari esentiale pe zona de energie, res-
  cu motoare cu reactie fabricate de GE. Fabrica de la Bucuresti, care pectiv securitatea energetica, a aprovizionarii si impactul asupra
  este considerata o perla tehnologica a Europei, produce una dintre  mediului si contributia în zona dezvoltarii durabile. De asemenea,
  cele mai delicate componente din turbina avionului, unde se pro-   telemedicina este folosita în unele tari de 10-15 ani. În România,
  duce amestecul dintre oxigen si combustibil. GE s-a lansat si în   GE a implementat un sistem de telemedicina în câteva judete din
  zona industrial digitala. O economie de 1% pe an, prin digitalizare  zona Moldova, prin care, în trei ani, au fost salvate 500 de vieti, pe
  industriala, rezulta într-o economie de 150 de miliarde de dolari pe cardiologie. Iata un avantaj al digitalizarii.

  COMUNIC@?II Mobile | octombrie 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11