Page 5 - eBook Smart City
P. 5

eBook Smart City | Conferin?a

Varujan PAmBuCCiAn, deputat -                           marius BoSTAn, ex-ministru mCSi                     5
Comisia pentru tehnologia informatiei
si comunicatiilor - Camera Deputatilor                                 În cadrul MCSI s-a creat un grup de lucru
                                                    Smart City, iar din partea administratiei
              România a ajuns în situatia buna, chiar exceptio-              publice locale si al consiliului local al orasu-
              nala, cu comunicatiile, prin dereglementare.                lui Alba-Iulia am primit un angajament
              Daca vom începe sa reglementam foarte mult                 ferm pentru demararea proiectului Smart
              în zona Smart City s-ar putea sa fie foarte rau.              City. Conceptul în sine forteaza ministerul
              E bine sa fim întelepti si sa ne abtinem de la               de resort sa considere o prioritate dezvolta-
              suprareglementari.                             rea de orase inteligente în România, la fel
              Daca ne referim la situatia oraselor din Româ-               cum Uniunea Europeana da o atentie deo-
              nia, cel putin baza data de comunicatii este o     sebita îmbunatatirii calitatii vietii cetatenilor, deziderat la care se
              punte buna de plecare. Întrebarea este ce pu-     poate ajunge tocmai prin smart city. Din pacate, nivelul de ex-
              nem peste aceasta infrastructura, pentru ca      pertiza tehnica din MCSI e destul de redus întrucât este dificil
              „smart city“ are si o nota accentuata de market-    sa se atraga specialisti în minister la nivelul salariilor din secto-
ing. Sunt convins ca politia va avea grija sa ne monitorizeze cu camere      rul public. Tocmai de aceea, am facut apel la companiile priva-
peste aceasta retea de comunicatii, ca în supermarketuri va patrunde par-     te si la societatea civila pentru a colabora la platforma Smart-
tea de analytics asa cum trebuie, ca scolile vor continua sa ceara servicii    City. MCSI are mai degraba rol de facilitator si coordonator în
internet cu banda din ce în ce mai larga, pe care din pacate nu o vor       proiecte Smart City, care se va ocupa, în primul rând, de crea-
folosi. În acelati timp, sunt absolut convins ca sunt lucruri pe care va tre-   rea unui îndrumar de bune practici si studii de caz, pe care sa îl
bui sa le facem urgent. Avem tendinta sa pierdem din vedere ca lumea       puna la îndemâna administratiilor locale, a primarilor, a city
din jur se schimba radical. Sunt lucruri pe care trebuie sa le facem acum     managerilor preocupati de transformarea digitala a oraselor.
în zona de educatie. Exista deja hub-uri si retele de hub-uri tehnologice
pentru copii de scoala generala si liceu care îi duc spre o directie care si-   Corneliu mAnESCu,
gur nu va îngrosa clasa oamenilor inutili. Lucrul pe care noi trebuie sa îl    Director General Adjunct mCSi
evitam acum este ca peste 15 ani sa nu avem în România o clasa a oame-
nilor inutili ca vector social major. Aceasta este partea smart a oraselor.              E nevoie de alfabetizare în zona smart city,
Daca reusim sa facem asta o sa ne fie mai bine decât altora. Sunt 4 direc-               îndreptata catre administratia publica.
tii spre care merge lumea, care schimba radical modul de productie.                  Trebuie sa constientizam nevoia de Smart
De exemplu, Adidas a creat anul acesta doua fabrici - una în Germania si                City, de ordonare a acestor solutii si trebu-
una în SUA - în care nu mai lucreaza deloc oameni. Anul viitor mai face                ie sa tinem cont în tot acest context de asi-
doua astfel de fabrici, una în Marea Britanie si una în Franta, fara oa-                gurarea securitatii, a neutralitatii tehnolo-
meni. Toata industria de sportwear (Adidas, Puma, Nike etc) a anuntat                 gice, a interoperabilitatii si de un mediu
pentru anul viitor ca va renunta la 1 milion de angajati chinezi.                   concurential sanatos. În România putem
Trebuie sa fim atenti la doua domenii strategice: cel al roboticii industri-              identifica 3 moduri de aplicare la statutul
ale si cel al inteligentei artificiale. De exemplu, anul acesta a predat la    de oras inteligent. Acestea sunt: • Utilizarea tehnologiei de
George Institute of Technology celebra Jill Watson, care a fost propusa de    comunicatii în domenii de baza cum ar fi: administratie, edu-
studenti drept profesorul anului, moment la care compania IBM a anun-       catie, sanatate si transport; • Utilizarea de solutii eficiente pentru
tat ca de fapt este vorba de un soft de inteligenta artificiala, studentii co-  gestionarea utilita?ilor ?i serviciilor de baza cum ar fi: energia
municând, de fapt, cu masina artificiala Watson a IBM. Call centerele       electrica, gaze naturale, apa potabila, apa menajera, termoficare,
vor merge toate în aceasta directie si nu trebuie sa ne facem iluzii ca la    gunoi menajer, producerea ?i cogenerarea energiei cu ajutorul
noi nu se vor întâmpla aceste lucruri. Pentru asta trebuie sa pregatim co-    vântului si a panourilor solare, energie curata si verde, etc.; • In-
pii de pe acum. Daca îndrumam copiii catre balet si bune maniere îi        vestitii realizate pentru cresterea standardului de calitate a vietii.
scoatem cu diplome de someri la sigur. Precizez ca prima revolutie indus-     Pasii necesari, obligatorii, pentru a putea accede un oras la
triala a venit cu clasa muncitoare, iar a treia vine cu clasa oamenilor inu-   statutul de oras inteligent:
tili. Rolul unui stat inteligent si al unei guvernari inteligente este sa nu îsi 1. Realizarea unei infrastructuri de comunicatii;
creeze singur un vector social major. Sunt state care de pe acum îsi iau     2. Crearea de aplicatii necesare functionarii tuturor sistemelor;
masuri pentru evitarea unor conflicte sociale - de ex. Finlanda a adoptat     3. Conectarea la aceasta infrastructura.
o lege prin care cetatenii care nu vor sa munceasca primesc o renta via-     Bazele modelului ”oras inteligent” sunt: • Platforma tehnologica
gera. Franta si Marea Britanie pregatesc si ele acest tip de lege. China a    în filozofie Cloud Computing si capabilitati SCADA care inte-
înteles ca va avea, probabil, câteva sute de milioane de someri, dar la fel    greaza pe verticala informatiile de la senzori si actuatori, desfasu-
de bine a înteles ca daca pierde suprematia în zona de productie industri-    rati în infrastructura publica locala; • Gestionarea inteligenta a
ala nu mai are nici o sansa si atunci a accelerat, devenind tara cu cele mai   terenurilor; • Comunicatii multi-canal; • Managementul trafi-
multe fabrici robotizate din lume.                        cului; • Managementul eficientei energetice; • Managementul
Daca vrem orase inteligente în România, trebuie sa vorbim despre cum       reziduurilor urbane; • Managementul infrastructurii.
stimulam inteligenta si în orase si în sate. Este cel mai important lucru pe   Mesajul si actiunile MCSI urmaresc elaborarea unui ghid,
care îl putem face acum, restul se va dezvolta pe parcurs, vor aparea apli-    care este un compendiu de solutii, nu doar din zona tehnica,
catii pe infrastructura deja construita.                     ci din punct de vedere al mecanismelor, pasilor si retetelor
                                         care trebuie aplicate astfel încât noi sa putem aplica
                                         conceptul smart.

                                                   octombrie 2016 | COMUNIC@?II Mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10