Page 4 - eBook Smart City
P. 4

eBook Smart City | Conferin?a

Lansarea Platformei

Smart City 2016

Decizia de a lansa provocarea cu   ?ara. Peste 10 conferin?e pe aceasta  ceea ce ne prive?te este ca ne dorim
Platforma “Smart City” în 2016    tematica gasim pe diferite agende,   sa avem o cuprindere holistica a
este una asumata de catre       cu diferite unghiuri de abordare.   acestui topic. Adica, Platforma
Consiliul Consultativ IT&C,      Unii vad în Smart City un proiect   Smart City este deschisa celor real-
primul think tank al industriei    eminamente urban, al?ii unul de    mente implica?i, vizionarilor ?i
digitale din România, înfiin?at în  utilita?i, al?ii unul de transport ?i pragmaticilor. Bun venit celor
2013 în jurul colaboratorilor ?i   mul?i unul social. Diferen?a în    peste 20 de asocia?ii ?i parteneri!
audien?ei revistei noastre.
Tot în 2013 reu?eam sa organizam
?i prima conferin?a din România
pe subiectul Smart City, la Acade-
mia Româna, în colaborare cu
Ambasada UAE la Bucure?ti ?i
Guvernul din Dubai.
Este evident ca acum 3 ani, cu un
partener ca oficialii din Dubai,
demersul nostru a parut în Româ-
nia ca fiind unul exotic ?i fara
urmari prea curând în realitate.
Iata, însa, ca via?a este mai rapida
decât imagina?ia noastra uneori ?i
sintagma Smart City a explodat în
aceasta toamna la Bucure?ti ?i în

ComuniC@?ii mobile | octombrie 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9